Silver som investeringsobjekt

Silver som en form av investering må vara mindre etablerad än varianter såsom guld, men tro det eller ej steg dess värde med 430 % mellan år 2000 och 2012. Det kan därför vara väl värt att satsa på silver som ett investeringsobjekt, och nedan ska vi tala mer om de många fördelarna av att ta det här beslutet. Det är långtifrån en osannolikhet att det blir brist på silver i framtiden, så visst kan det löna sig att redan idag tänka över sina valmöjligheter. Om man blickar bakåt i tiden har vi redan sett silver användas som pengar, och tack vare den stora värdeökningen av detta investeringsobjekt kan det vara väl värt att återigen lägga fokus på silver.

Silver borde värderas mer jämfört med guld

Det är ingen hemlighet att vi människor lägger stort värde på guld – kanske till och med rent för mycket. För att ta reda på det äkta värdet av dessa två investeringsobjekt bör man ta en titt på hur ofta metallerna förekommer i jorden: tillgång och efterfrågan, helt enkelt. Allt som allt finns det omkring 17,5 gånger mer silver än guld under jorden, men om man kikar på prisskillnaden på 1:50 så borde värdet av silver i alla fall dubblas.

Detta är dessutom endast när man tar en titt på tillgångarna under jorden. Ovan jord kommer man bara att finna sex gånger mer silver än guld, och för detta skäl borde det vara mycket dyrare att inhandla silver än vad det är för närvarande. Efterfrågan på silver fortsätter att vara ganska stor medan tillgången minskar för varje dag som går, så inom en snar framtid kan man vinna storartat på att investera i silver.

Det fysiska silvrets värde

På många sätt och vis är silver en förträfflig typ av valuta då man inte kan trycka nytt silver på samma sätt som våra svenska kronor. Det är heller ingen valuta som kan skapas från ingenting såsom pengar i digital form. Tack vare vår utomordentligt långa historia där silver har använts som en valuta är det en självklarhet att silver återigen kommer att stiga i värde. Silver har till och med använts som mynt oftare än vad guld har, och då denne metall har dragits nytta av som pengar i tusentals år finns det ingen tvekan om att silver förblir ett investeringsobjekt av yttersta vikt.

Fördelen av att undvika digitala valutor

En stor positiv aspekt av silver är just att denne metall är en fysisk valuta som man kan hålla i ens hand. Med andra ord kan det här investeringsobjektet inte försvinna från en om hackare tar sig in på ens dator. Även om alla ens elektroniska enheter skulle ge upp så kommer det fysiska silvret alltid att finnas där. Det finns många metoder för att radera en digital valuta, men då fysiskt silver inte kan ”raderas” av en hackare kan man känna sig säker i alla lägen.

Silver är inte värt lika mycket som guld

Silver kan vara mer gynnsamt än guld specifikt för att det inte är värt lika mycket – men hur då? Jo, för det första är det enklare för en privatperson att investera i en valuta som inte kommer att äta upp hela ens plånbok, men fördelarna slutar inte vid köp av silver. Även när man säljer kan det kännas mer praktiskt att kunna sälja silver för ett lägre värde. Kanske är man inte intresserad av att sälja ett dyrt guldmynt utan hade hellre velat sälja ett billigare silvermynt för att täcka ett mindre finansiellt behov. Med hjälp av silver kan man sälja precis det som man behöver eller vill istället för att tvingas sälja ett dyrt guldmynt då guld inte kommer i mindre valörer.

Silver används oftare än guld

Någonting som många inte är medvetna om är just hur ofta vi drar nytta av silver. Faktum är att de flesta av oss använder silverprodukter varje dag. Elektroniska och medicinska apparater använder silver, för att inte tala om solcellspaneler och batterier. Fram tills år 1968 användes silver till och med i de mynten som vi betalade med på en daglig basis. Med detta i åtanke fortsätter efterfrågan på silver att vara stor medan tillgången snabbt minskar. Att redan idag investera i silver kan därför komma att gynna en storartat i framtiden när det inte längre finns någon större mängd silver att använda sig av.

Var används silvret?

Vi nämnde tidigare att silver har en lång rad användningsområden, men var kommer man egentligen att stöta på silvret? Om vi tar mobiltelefoner som ett exempel – en apparat som en stor majoritet i vårt avlånga land använder – så kan man se att en tredjedel av ett gram silver finns i varje telefon. Detta må låta som en ganska liten mängd, men om man tar hänsyn till de faktumet att det förmodligen kommer att köpas omkring 5,75 miljarder mobiltelefoner mellan 2017 och 2019 så blir det plötsligt sammanlagt en enorm mängd silver.

Även fotovoltaiska celler (en stor del av solcellspaneler) innehåller silver. Mellan 2015 och 2018 ökade användningen av silver till detta ändamål med hela 75 %. Dessa är enbart några få exempel på vad silvret används till, och då har vi inte nämnt silversmycken, religiösa objekt eller några av de många medicinska apparaterna som drar nytta av silver. Poängen är att silver är mer värdefullt för oss människor än vad man kanske tror, och just därför kan silver komma att bli ett mycket värdefullt investeringsobjekt.

Efterfrågan fortsätter att öka

Sist men inte minst bör man komma ihåg att den globala efterfrågan på silver växer, och detta ser man som mest i Indien och Kina. De lägger stort värde på ädelmetaller både historiskt och kulturellt, vilket betyder att de gärna vill lägga vantarna på silver närhelst det är möjligt. Då folkmängden i både Kina och Indien fortsätter att växa är det en självklarhet att efterfrågan kommer att göra detsamma. För ovan skäl kan det därför vara väl värt att välja silver som sitt nästa investeringsobjekt.