Vad är en försäkring?

En försäkring är ett kontrakt som representeras av en policy där en individ eller en entitet är skyddade ekonomiskt av ett försäkringsbolag mot olika slags förluster. Genom att samla sina klienters risker så kan försäkringsbolaget erbjuda ett mer ekonomiskt skydd för den försäkrade individen.

En försäkringspolicy är ett sätt att skydda sig själv från olika finansiella förluster oavsett om de är stora eller små, som kan komma som ett resultat av skada av egendom, eller från skada av tredje part. Man kan även ta ut försäkringar för att skydda vid förlust av inkomst om man skulle förlora sitt jobb. Jämför inkomstförsäkringar här.

Hur fungerar en försäkring?

Som du kanske redan listat ut så finns det en hel drös med olika typer av försäkringar tillgängliga. Det finns gott om försäkringsbolag som står redo att erbjuda försäkringar till i stort sett vem som helst, oavsett individ eller företag. Men det finns flera olika faktorer som kan påverka hur mycket du kan tvingas betala för din försäkring.

De mest vanliga försäkringar som finns tillgängliga idag är bilförsäkring, sjukförsäkring, hemförsäkring och livförsäkring. De flesta medborgare idag har åtminstone någon form av försäkring med kanske just bil som ligger på topp då detta krävs enligt lagen om du äger ett fordon.

Även olika företag måste enligt lag ha olika typer av försäkringar för att täcka olika risker inom företagets bransch. Som exempel så kan en snabbmatskedja behöva en policy som skyddar skador som kan inträffa vid användande av en fritös. En bilförsäljare å andra sidan har andra typer av risker att ta hänsyn till och kan till exempel behöva försäkring som täcker skador som kan inträffa vid provkörningar, till exempel.

Kanske mindre vanliga, men det finns också andra typer av försäkringar som täcker specifika behov som till exempel vid kidnappning, medicinsk felbehandling och professionell liabilitetsförsäkring.

Komponenter av en försäkringspolicy

När du väljer en försäkring så räcker det inte att du väljer vad du vill försäkra och sedan väljer den billigaste försäkringen. Det finns flera olika delar som du bör ta hänsyn till när du väljer din försäkring och det lönar sig att göra sin research innan du bestämmer dig för en försäkring.

Självklart spelar priset på en försäkring en stor roll och det är nog få som är villiga att betala en hög premie för en försäkring som du kan få till ett billigare pris någon annanstans.

Hur dyr din premie är bestäms av försäkringsbolaget efter att de har gjort en riskutvärdering av dig eller ditt företag. Denna riskutvärdering kan omfatta flera olika faktorer så som din kreditvärdighet men även din personliga historik i olika sammanhang.

Låt oss till exempel säga att du äger flera dyra bilar och har en historik full av riskfyllt beteende och olyckor. I det här fallet så kommer du antagligen tvingas betala en mycket högre premie än någon som äger en äldre billigare bil som aldrig haft någon olycka eller anmärkningsvärt körbeteende.

Med det sagt så är det också värt att veta att hur mycket du kan tvingas betala för en och samma policy kan skilja sig stort från försäkringsbolag till försäkringsbolag så det lönar sig att shoppa runt lite innan du bestämmer dig.

Något annat som kan vara bra att hålla koll på är olika begränsningar på din policy och hur de fungerar. Finns det till exempel någon övre gräns på hur stor utbetalning du kan få och gäller detta per ärende eller över en viss tid?

Ofta brukar försäkringar med en högre utbetalning också innebära en högre premium.

Slutligen lönar det sig också att hålla koll på självrisken. Självrisken är den summa som du själv behöver betala ur egen ficka innan du kan kräva utbetalning från försäkringsbolaget. Denna summa kan även den variera stort och dess funktion är helt enkelt att avskräcka dig från att kräva konstanta utbetalningar för mindre oviktiga händelser.

Beroende på ditt försäkringsbolag så kan självrisken gälla per krav eller över en viss tidperiod. En försäkring med en hög självrisk är ofta billigare än en försäkring med en lägre självrisk.