Diversifiera din investeringsportfölj på rätt sätt

För de som är undrande kring vad en hedgefond syftar på så gäller det endast att kika på vad det engelska ordet betyder. ”Hedge” är det engelska ordet för ”häck”, och att hedga syftar därför på att göra tillvaron mer säker via att ”ställa upp en häck” runt sitt sparande eller sin portfölj. Anledningen till att folk vänder sig till hedgefonder är för att försäkra sig om att man inte förlorar pengar om marknaden plötsligt skulle uppleva ovanligt stora rörelser.

Hedgefonder jämfört med andra fonder

Olika hedgefonder kan variera ganska stort, och just därför är det inte alltid en självklarhet att beskriva hur en hedgefond fungerar. I vårt avlånga land ses hedgefonder som en specialfond och placeringsreglerna är därför inte särskilt strikta. Detta resulterar i att förvaltaren har möjlighet att placera i en mängd olika sorters tillgångar med tillgång till strategier inom investering som är nästan oändliga.

Hur mycket man kan tjäna på att vända sig till en hedgefond beror mycket på hur duktig förvaltaren är. Om man har tidigare erfarenhet av andra sorters investeringsfonder är man säkerligen väl medveten om hur vinsterna beror på hur marknaden ser ut och utvecklas – men så ser det inte ut när det kommer till hedgefonder. Det som fondsparare vill lyckas med genom att välja hedgefonder är att gå med vinst oberoende av huruvida det går upp eller ner inom marknaderna.

Ytterligare investeringsfonder

Utöver hedgefonder finns det en lång rad andra alternativ om man är intresserad av att titta närmare på investeringsfonder. En populär variant är aktiefonder där 85 % eller mer av fondförmögenheten läggs på aktier. Då förmögenheten är utspridd på flera olika aktier blir en satsning på en aktiefond inte lika riskabel som ett flertal andra typer av investeringsfonder. Om man dock i stället är ute efter en blandning mellan en investering i aktier och räntebärande värdepapper kan det vara blandfonder som blir det bästa valet för en.

Därtill får man inte glömma bort räntefonderna där förmögenheten går till olika räntebärande värdepapper. Om välgörenhetsfonder istället får upp ens intresse kan det vara bra att veta att en viss procent av avkastningen går direkt till välgörenhet – och just det beloppet kommer inte att beskattas.

Den sista investeringsfonden som bör nämnas är utlandsfonderna, med andra ord en satsning på utländska aktier. Håll dock på minnet att det kan finnas extra risker med att vända sig till just utlandsfonder, nämligen valutakursen. Hur mycket den svenska kronan är värd jämfört med utländska valutor kommer att skifta från dag till dag, och just därför kan värdet av en utlandsfond förändras dagligen utan att aktierna egentligen ökar eller minskar i värde. Ha allt detta i åtanke när det är dags att välja vilken investeringsfond som intresserar en, och om man vill ta reda på mer om just hedgefonder finns det en hel uppsjö av fakta därute för investeringsfantasterna.