Förbered dig ekonomiskt på 2022

Om du har placerat pengar i aktier eller fonder kanske du har känt dig orolig under den senaste tiden. Det är fullt normalt att dina värdefulla tillgångar dippar lite i början av året, och naturligtvis påverkas de av omvärldens stora politiska förändringar. 2022 ser ut att bli ett ganska dystert år för oss som investerar, men det finns vissa saker man kan göra för att minimera skadorna.

Allt från att köra mindre bil till att binda ditt elavtal kommer att förändra din privatekonomi under året som kommer. Du ska också noga följa utvecklingen i ditt sparande över sommaren.

Små justeringar i vardagen

Är du en av de som drabbades av chockhöga elpriser under vintern så har du säkert redan börjat fundera på vilka justeringar du kan göra för att balansera din ekonomi bättre. Om du följer med i prisutvecklingen på råvaror så som bensin, kaffe och byggmaterial har du också noterat hur saker blivit markant dyrare under det senaste året. Hur ska man anpassa sin vardagsekonomi under dessa tider?

Tyvärr handlar det om att behöva skära ned och anpassa sig. Du kan helt enkelt inte använda bilen på samma sätt om du vill spara bensinpengar. Du kan inte äta lika mycket ute om det är för dyrt. Kanske gäller det att hitta kompromisser som samåkning, skaffa en elcykel, samt hitta hobbies och aktiviteter som faktiskt är gratis, eller som du till och med kan tjäna pengar på.

Stora ekonomiska svängningar

Är man egen företagare händer det att sådant som pandemi och stora konflikter känns i ännu högre grad. Då kan man stå inför valet att skära ned eller att satsa framåt. Kanske behövs en kommunikationsutbildning, coaching och motivation för att kunna ta sig igenom de svåra tiderna. Har du värdepapper eller om ditt företag är börsnoterat behöver du i dessa tider helt enkelt lägga ribban lägre.

Anpassa dina utgifter efter rationella mått och följ utvecklingen av aktiemarknaden dagligen. Även små svängningar kan få stora konsekvenser och en kraftig nedgång som inte återställer sig är en tydlig varningssignal. Marknaden blir ofta extra instabil under sommaren eftersom dessa månader avviker från normen i många företagsverksamheter. Att spara är tråkigt för alla, men med rätt strategi kan man överleva dessa tider.