Även om man inte är insatt i världen av digitala valutor kan det säkerligen hända att man tidigare har hört talas om bitcoin. Denne kryptovaluta har tagit världen med storm, och tack vare bitcoin mining är det möjligt för nästintill vem som helst att dyka ner i processen och samla sina egna bitcoin. Med hjälp av pool mining kan man dessutom ansluta sig till flera andra personer för att tillsammans lösa matematiska problem och tjäna bitcoin som ett resultat.

Bitcoin är sannerligen spännande, men numera finns det en ytterligare kryptovaluta som börjar fånga omvärldens blickar – Bitcoin Cash.

Hur fungerar bitcoin?

För att vi ska kunna ta reda på vad bitcoin cash är och hur det skiljer sig från bitcoin bör vi först kika på innebörden av bitcoin. Denne kryptovaluta hade sin början år 2009 som en valuta för investering och betalning. Som en digital valuta kommer bitcoin inte med några mynt eller sedlar, utan allting sker istället online. Det finns heller ingen specifik bank eller kortföretag som utfärdar bitcoin, vilket betyder att betalningar med bitcoin sker direkt från person till person istället för att gå igenom exempelvis en bank.

Transaktionsbehandlingar genomförs via ”block chains”, eller blockkedjor på svenska där blockkedjorna från början använde högst 1 MB. Bitcoin blev dock alltmer populärt trots att användningen stannade kvar på 1 MB, någonting som vissa gärna ville höja upp till 8 MB. Då många var oense om huruvida man skulle stanna kvar på 1 MB eller inte ledde detta till att bitcoin cash blev skapat.

Hur fungerar bitcoin cash?

Nu när vi förstår vad bitcoin är och hur det fungerar är det dags att kika närmare på bitcoin cash. Då denne kryptovaluta startades efter oenigheten kring huruvida bitcoin skulle stanna på 1 MB eller uppgradera till 8 MB har bitcoin cash gjort valet att gå upp till 8 MB. Hela processen är därför inte lika seg, och samtidigt kan fler transaktioner genomföras på en kortare tid. Om man kikar på bitcoin så kan det genomföras omkring en kvarts miljon transaktioner på en och samma gång medan bitcoin cash gör det möjligt för hela två miljoner transaktioner att ske samtidigt.

Med fler transaktioner kommer dock flera möjligheter för osäkra processer att tränga sig igenom. Många inom världen av kryptovalutor oroar sig för att ökningen kan leda till större osäkerheter. Dock har bitcoin cash inte funnits alltför länge på marknaden, så än kan man inte visa någon särskild statistik som skulle ge svar kring huruvida bitcoin cash är mer eller mindre säkert än bitcoin.

Om man räknar bort ökningen från 1 MB till 8 MB kan det dock vara bra att veta hur det inte finns några andra större skillnader mellan bitcoin och bitcoin cash. De fungerar båda på ungefär samma vis, så vad man i slutändan bestämmer sig för att välja är helt upp till en själv. Väg för- och nackdelarna för att sedan välja det som känns passande för ens individuella behov.