Vikten av att investera sina sparpengar

För de som är bekanta med bitcoin är man säkerligen medveten om att detta är en typ av digital valuta som tillåter en att skicka pengar från en person till en annan utan att vara i behov av exempelvis ett kortföretag eller en bank. En fråga som dock mer sällan kan besvaras av de utanför bitcoin-världen är hur de faktiskt uppenbarar sig. Med ordinära pengar i form av papperssedlar och mynt vet vi att nya pengar trycks konstant, men då just bitcoin är en digital valuta – hur går processen till?

Bitcoin mining via matematisk problemlösning

Sättet som nya bitcoin skapas på går under benämningen ”bitcoin mining”, och själva namnet kommer ifrån det engelska ordet för gruvarbete – med andra ord att utföra ett arbete för att få fram nya bitcoin. De som tar del av bitcoin mining konkurrerar gällande vem som klarar av att lösa ett matematiskt problem först. När en person väl har klarat av detta förs det aktuella blocket med transaktioner in i blockkedjan. När nya block väl har uppenbarat sig resulterar detta i att nya bitcoin skapas.

Hur svårt det är att lösa det matematiska problemet beror på hur lång tid man väntar samt hur stor datorkraft som ligger kopplat till nätverket. Detta skapar en balans för att se till så att inte rent för många eller för få bitcoin skapas under en viss tidsram. Trots att man talar om matematiska problem är dessa inte någonting som man löser genom att vara kunnig inom matte. Istället gissar man sig fram genom att mata in olika lösningar. Den som kommer fram till det rätta svaret kommer sedan att motta blocket och på så vis bitcoin.

Att bli en bitcoin miner

Nu när man är lite mer insatt i hur bitcoin mining fungerar kan det sannerligen låta mycket lovande att ta del av processen. Man bör dock ha i åtanke att det verkligen inte är enkelt att framgångsrikt komma fram till en lösning, och detta försvåras tack vare stora företag. En verksamhet med en enorm mängd pengar som de kan lägga på utrustning för att ta del av bitcoin mining gör naturligtvis så att de har ett visst försprång. Det är dock här som pool-mining kommer in i bilden för att göra det lättare för privatpersoner.

Om man vill börja med bitcoin mining är det värt att ta del av pool-mining där flera personer samtidigt försöker lösa ett matematiskt problem, och om dessa personer väl klarar av att skapa nya block så delar man på vinsten. Med flera datorer som arbetar tillsammans för att lösa ett problem blir det lättare att komma fram till en lösning. Det kan därför i slutändan vara väl värt besväret att satsa på bitcoin mining, men se till så att man överväger alla för- och nackdelar för att ta reda på om bitcoin mining blir passande för en. Med rätt tillvägagångssätt kan man komma att tjäna mycket pengar med en stor mängd arbete.