Handelsrobotar är utformade för att hjälpa investerare som vill automatisera sin handel. Handelsrobotar är automatiserade handelssystem, en metod för att handla tillgångar som exempelvis kryptovalutor med hjälp av ett datorprogram som drivs av avancerade algoritmer.

Många investerare menar att handelsrobotar endast är bluff, varav många menar att det är den smartaste uppfinningen ur ett investerarperspektiv.

I denna artikel kommer vi kika närmre på handelsrobotar och definiera dem, samt försöka lista fördelarna och nackdelarna så att du kan skapa en rättvis bild av dem.

Vad är handelsrobotar?

Som vi tidigare berört är handelsrobotar en slags programvara som följer prisfluktuationer på börsen för att sedan analysera och avgöra när det är bra att öppna eller stänga affärer. Handelsrobotar är mest populära när det gäller handel med forex (valuta) och handel med kryptovalutor.

Är det säkert att använda sig av handelsrobotar?

Trots att de har blivit rätt populära de senaste åren tvivlar många investerare fortfarande på handelsrobotars legitimitet. I princip är det helt säkert att använda sig av handelsrobotar, men det krävs också att man är insatt i dem innan man kommer igång. Samt att man använder sig av legitima programvaror som exempelvis Bitcoin Code såklart.

Effektivisera dina investeringar

Den främsta anledningen till att investerare vänder sig till handelsrobotar är för att de vill effektivisera sina investeringar. Att bli en framgångsrik och förmögen investerare är ingenting som sker på en natt eller två. Det tar flera år och det krävs att man gör sin efterforskning och lär sig av sina misstag.

Ett sätt att göra processen åtminstone något snabbare på är däremot med hjälp av handelsrobotar. Då slipper man nämligen en hel del av jobbet själv, eftersom det då är en programvara som analyserar tillgången och dess prisfluktuationer. Utifrån detta förutspår handelsroboten huruvida det lönar sig att köpa eller sälja den valda tillgången.

Det har visat sig att handelsrobotar väldigt många gånger förutspår rätt, och vid dessa tillfällen leder det till vinster för investeraren. Men givetvis kan handelsrobotar göra fel också, och då leder det istället till förluster.

Förstå riskerna innan du tar hjälp av en handelsrobot

Automatiserad handel med exempelvis Forex och Kryptos har sina för- respektive nackdelar. Fördelarna är ett par stycken – handeln blir mer effektiv, man slipper göra så mycket jobb själv och man kan gå med väldigt mycket plus. Men det finns såklart några risker också.

Det är väldigt viktigt att du är insatt i vilka risker det finns med denna typ av automatiserad handel innan du ger dig på det. När du handlar med handelsrobotar lägger du dina egna pengar i någon annans händer, och när detta är gjort och handeln påbörjats kan du inte dra dig ur. Således finns det en chans för att du förlorar allt du offrat, samtidigt som det finns en chans för att du tjänar på det.

Att vara medveten om riskerna är superviktigt för alla investeringar. När du är medveten om dem och känner att du har råd att förlora lite, kan en handelsrobot absolut vara värt att testa.