Bitcoin beskrivs som en kryptovaluta, med andra ord en digital valuta som inte har några fysiska sedlar eller mynt. Tack vare denne valuta blir det enkelt att skicka pengar från person till person utan att de behöver gå igenom en bank eller ett kortföretag. Oavsett var man befinner sig kan man använda sig av bitcoin då det inte kontrolleras av någon bank eller stat. Det är helt enkelt mycket smidigt och lätt att komma igång med bitcoin.

Fördelar med att använda bitcoin

En stor fördel med bitcoin som inte papperssedlar har är just att det är omöjligt att förfalska bitcoin. Man behöver heller inte oroa sig för några dyra transporter eller att växla mellan valutor om man skickar pengar över hela världen. Bitcoin är därtill ganska anonymt, men detta kräver en viss förklaring. Transaktioner som skickas i bitcoin sparas i en loggbok som man kan komma åt oavsett vem man är. Ens namn kommer dock inte att stå på transaktionen, utan det är bara en mängd bokstäver och siffror – en så kallad bitcoin adress. På så vis kan man känna sig säker när man betalar via bitcoin, någonting som kanske inte är av yttersta vikt i Sverige, men definitivt i länder med korrupta regeringar.

Vad är bitcoin mining?

Med benämningen ”bitcoin mining” syftar man på sättet som bitcoin skapas. Gällande ordinär valuta såsom svenska kronor är vi medvetna om att dessa trycks ut i sedlar och mynt när det behövs, men hur fungerar det då när det är tal om en digital valuta? Kort och gott kan man säga att man löser matematiska problem för att på så vis få fram nya bitcoin. Man menar då inte att man behöver vara duktig på matte för att få tillgång till nya bitcoin, utan man matar helt enkelt in svar tills man kommer fram till en lösning.

Med tanke på att stora företag lägger en enorm mängd pengar på högkvalitativ utrustning specifikt för bitcoin mining kan det kännas hopplöst att som privatperson försöka tjäna nya bitcoin. Detta kan dock göras enklare genom att ingå i pool mining där flera personers datorer arbetar tillsammans för att lösa de matematiska problemen. Om man lyckas delas dessa bitcoin upp på personerna som deltog.

Vad är bitcoin cash?

Behandlingar av transaktioner i bitcoin går genom så kallade blockkedjor som använder sig av 1 MB. Detta betyder att omkring 250 000 transaktioner kan bearbetas på samma gång. Då bitcoin-världen splittrades mellan personer som ville stanna på 1 MB och de som ville uppgradera till 8 MB uppstod kryptovalutan bitcoin cash. Här är det möjligt för två miljoner överföringar att ske samtidigt, men frågan är om valutan är lika säker som ordinär bitcoin. Än har bitcoin cash inte funnits länge nog att avgöra huruvida det är mer osäkert än bitcoin eller inte, så det är upp till en själv vilken av valutorna man föredrar att använda. Oberoende av vad man väljer kan många hålla med om att kryptovalutor har en mängd fördelar.