Bitcoints otroliga utveckling har gjort många personer rika

Kryptovalutor har i de senaste åren exploderat på marknaden och det finns nu redan en gigantisk uppsjö av varianter som alla har olika särskilda egenskaper. Bitcoint har du säkert hört om tidigare, det är en av de mest kända kryptovalutorna på marknaden. Inte nog med att bitcoint är mycket välkänt idag, det är faktisk en av de allra första kryptovalutorna i världen.

Hur fungerar kryptoteknik ihop med valuta?

Kryptotekniken fungerar på ett mycket speciellt och till dels invecklat sätt. Den grundläggande idén bakom denna storslagna innovation, är att flytta förtroendet från de centraliserade myndigheterna och ut till de personer som faktisk utgör alla komponenter i helheten. För att förstå vad bitcoint är behöver man sätta sig in i hur kryptovalutor blir till och fungerar.

Det hela började med att man lanserade en speciell kod. Den fungerar som en maskin – populärt kallat minor – som genererar fler och fler bitcoins hela tiden. Dessa bitcoins kan köpas av vem som helst runt om i hela världen. De bitcoint man har köpt kan i sin tur sedan sparas i en wallet, som man kallar det. En variant av en elektronisk plånbok, där man med fördel kan förvara kryptovaluta.

Man vet inte hur många personer eller vem det egentligen var som skapade bitcoint. Grundläggaren eller grundläggarna – som fortfarande är okända – kallade sig Satoshi Nakamoto. Många olika försök från tidningar, som exempelvis New York Times och många andra, har gjort åtskilliga flitiga försök på att avslöja vem som egentligen grundlade bitcoint. Men inga försök har hittills lyckats av någon som helst i hela världen.

En kurs som bara stiger och stiger

När bitcoint lanserades för ett visst antal år sedan, var priset lågt och det låg kvar på den nivån i ett bra tag. Det var närmare bestämt år 2010 då kursen på bitcoins började stiga över nollstrecket. Plötsligt fick fler och fler personer upp ögonen för denna nya typ av valuta och de började genast att investera – alltså köpa bitcoins i större och mindre mängder.

För många människor är kursutvecklingen på bitcoins så otrolig och enastående, att de sällan har sett något liknande tidigare. Många personer som hade investerat redan från första början jublade över den otroligt positiva ökning som kursen visade upp dag efter dag och år efter år. Investeringarna lät sig inte väntas på och folk har sedan flera år tillbaka, investerat allt fler pengar i bitcoint.

När endast sju år hade passerat, från det året då bitcoins värde steg över omkring en amerikansk dollar, var värdet mångdubblat. Flera av de personer som hade investerat en ganska ringa summa pengar, när kursen var låg, kunde sju år senare åtnjuta en stor rikedom. Kursen på bitcoint förändras hela tiden och är svår att förutsäga. En av de dagar då kursen på bitcoint var som högst var år 2017 då låg kursen långt över $19,000 amerikanska dollar per bitcoint. Vilket betyder att kursen hade dubblats många gånger om.

Flera experter räknar med att bitcoins kurs kommer att fortsätta stiga år efter år framöver. Även om kursen har fallit i vissa perioder har den senare återhämtat sig och nått nya höjder.