Vad är Ethereum?

Ethereum – även känt som ETH – grundades år 2015 och kan beskrivas som en digital plattform för kryptovalutor som är utbyggd på blockkedjetekniken. Det inbyggda programmeringsspråket är omfattande, och ser till så att programmerare med den nödvändiga kompetensen har förmågan att ta fram valutor, skriva smarta kontrakt samt skapa egna ”dapps”. Benämningen dapps står för decentraliserade applikationer och vi ska fördjupa oss mer i dessa längre ner. En stor fördel med Ethereum är att man undviker att handla med mellanhänder, och denne digitala plattform fortsätter att växa i popularitet i en rasande fart.

Snabbfakta om Ethereum

Om man ska förklara Ethereum på det enklaste möjliga sättet så kan man se plattformen som en programmerbar Bitcoin som tillåter programmerare att dra nytta av den bakomliggande blockkedjan för en lång rad ändamål utan att behöva oroa sig över behovet för mellanhänder. Det dröjde inte länge förrän Ethereum tog fart, och numera har plattformen kommit att bli kryptovalutan med det näst högsta myntmarknadskapitalet. För närvarande ligger Bitcoin i ledningen, men enligt vissa är det inte förvånande om Ethereum tar över och blir den mest populära kryptovalutan i världen.

Att skapa dapps med hjälp av Ethereum

Vi nämnde tidigare att Ethereum kan dras nytta av vid skapandet av dapps (decentraliserade applikationer), men vad betyder detta egentligen? En dapp syftar på en applikation som inte enbart körs av en användare, utan av ett flertal användare i ett ekosystem. En majoritet av dapps använder en blockkedja som sin bas och det finns en lång rad skäl till varför dapps har blivit så populära.

En av de stora fördelarna har att göra med säkerheten. En hackare hade behövt ge sig på ett helt nätverk av noder för att lyckas förstöra en dapp – till skillnad från en ordinär applikation där det räcker att ge sig på en server eller ett datacenter. Därtill är hela processen mycket klar, öppen samt ärlig då ett enda företag inte har möjligheten att sälja data eller ändra på funktioner bakom ens rygg. Gällande de olika typerna av dapps så är det i princip endast fantasin som sätter gränserna. Med andra ord är Ethereum lite av en programmerares drömplattform, och genom att använda Ethereum kan alla ens transaktioner använda sig av smarta kontrakt – men vad syftar detta på?

Fördelarna med smarta kontrakt

När Ethereum Virtual Machine tillsammans med språket Solidity skapades slogs dörrarna upp för helt nya möjligheter. Skaparen av Ethereum lyckades nämligen att ta fram ett sätt för programmerare att skräddarsy den typen av data som kan skickas och förvaras inom ett blockkedjenätverk. Smarta kontrakt blev nu möjliga i form av skräddarsydda transaktioner. Ett kontrakt kan beskrivas som ett avtal eller överenskommelse mellan två parter som garanterar löftet av en överföring. Med andra ord ser kontraktet till så att transaktionen säkerställs. När Ethereum Virtual Machine togs fram så ville skaparen av Ethereum därför implementera ett sätt för transaktioner över blockkedjenätverket att själv utföras när båda parterna har accepterat transaktionen. Därtill skulle transaktionen registreras i en offentlig blockkedjebok.

Vad är Ethereum Gas?

Om man tidigare har dragit nytta av kryptovalutor så är man säkerligen bekant med processen av ”mining”. ”Miners” (”gruvarbetare” på svenska) ser till så att nätverket hålls igång och förblir säkert. Detta gäller även för Ethereum, och i gengäld mottar miners Ethereum Tokens som kallas för Ether. Det är här som Ethereum Gas kommer in i bilden, då Ether används för att köpa detta. Det är Ethereum Gas som man betalar med när man gör en transaktion och använder sig av smarta kontrakt. Storleken på kontraktet eller transaktionen är det som avgör hur mycket Ethereum Gas som kommer att användas.

Man bör ha i åtanke att om en applikation tas fram utan att nog med Ethereum Gas tilldelas till specifika kontrakt så kommer kontrakten inte att komma någonstans över nätverket. När allt kommer till kritan så ser detta system till så att beräkningskraften hamnar hos nätverket med miners som arbetar med fullständig ekonomisk effektivitet.

Det decentraliserade systemet

När man talar om ett decentraliserat system så syftar man på att Ethereum inte regleras av någon stat. Detta skiljer sig från de flesta företagen och tjänsterna på nätet som har ett centraliserat system som olyckligtvis nog är ganska osäkert när man talar om hackare som enklare kan ta sig in i systemet. Som om inte detta vore nog ber många tjänster på nätet (som har en centraliserat system) om personuppgifter som sedan lagras och lätt kan stjälas av hackare.

Ethereum, å andra sidan, förblir anonymt utan att regleras av någon stat. Plattformen drivs med hjälp av flera miljoner datorer över hela världen, vilket naturligtvis gör det mycket svårt för hackare att knäcka.

Ether och dess popularitet

Ovan talade vi lite kort om Ether Tokens, men vad Ether egentligen har kommit att bli är den näst största kryptovalutan i världen. Det är inte sällan som Ether dras nytta av inom Initial Coin Offerings eller ICO:s – en metod för att via blockkedjeplattformar kunna motta startkapital för sina startups. I slutet av 2017 nådde Ether över $500, vilket är omkring 4 800 kronor i skrivande stund. Detta var i samband med att UBS (en bank i Schweiz) meddelande att de skulle vara ansvariga för en blockkedjeplattform som var Ethereum-baserad.

Framtiden för Ethereum

Ethereum är en mycket unik plattform på så vis att den har tillfört många nya funktioner som tidigare kryptovalutor inte har bjudit på – och på så vis har Ethereum haft en stor påverkan på marknaden. Innovativa funktioner såsom smarta kontrakt, Ethereum Gas och Ethereum Virtual Machine har positivt påverkat blockkedjeteknologin och den framtida utvecklingen av blockkedjor. Det ses inte som en förvånande utveckling om Ethereum fortsätter att växa i popularitet, och med tanke på att plattformen enbart har funnits på marknaden i några år så har den sannerligen växt i rasande fart. Ethereum används varje dag i många delar av världen, och såsom tidigare nämnt finns det vissa som tror på att Ethereum till och med kan komma att bli större än Bitcoin.