Från guld exchange-traded funds (ETF) till guldaktier och till köp av fysiskt guld har investerare nu flera olika valmöjligheter när det gäller investering i den kungliga metallen. Men vad är det exakta syftet med guld? Och varför skulle investerare överhuvudtaget bekymra sig om att investera i guldmarknaden?

Dessa två frågor har faktiskt splittrat guldinvesterare under de sista åren. Ett tankesätt argumenterar för att guld kanske helt enkelt är en barbarisk kvarlämning som inte längre rymmer dåtidens monetära kvaliteter. I ett modernt ekonomiskt sammanhang där pappersvaluta är pengavalet är gulds enda fördel det faktum att det används till smycken.

I den andra änden av spektrumet finns det ett tankesätt som fastslår att guld är en tillgång med olika inre kvaliteter som gör det enastående och nödvändigt för investerare att besitta i deras portföljer.

I denne artikel kommer vi att fokusera på guldets betydelse i modern tid, varför det fortfarande har sin plats i investerares portföljer och de olika sätten som en person kan investera i guldmarknaden.

En kort historia om guld

För att fullt ut förstå guldets ändamål ska man se tillbaka på guldmarknadens begynnelse. Även om guldets historia började år 3000 f.Kr. då de gamla egypterna började med att utforma smycken var det inte förrän 560 f.Kr. som guld fungerade som en valuta. Vid den tidpunkten ville handelsfolk skapa en standardiserad och lätt överförbar form av pengar som kunde förenkla handel. Eftersom guldsmycken redan i stor utsträckning var accepterade och erkända i olika delar av världen verkade skapelsen av ett guldmynt prytt med sigill att vara svaret.

I efterdyningarna av framkomsten av guld som myntfot fortsatte guldets betydelse att växa. Historien har exempel på guldets inflytande i olika imperier såsom de grekiska och romerska rikena. Storbritannien utveckla sin egen guldbaserade valuta år 1066. Det brittiska pundet (symboliserande ett pund sterlingsilver, shillings och pence) var alla baserade på den mängden guld eller silver som de representerade. Ytterligare symboliserade guld välstånd uti Europa, Asien, Afrika och de amerikanska länderna.

De förenade staternas regering fortsatte med denne guldtradition genom att etablera en standard för dubbelmyntfot år 1792. Denne standard fastslog ganska enkelt att varje monetär enhet i de förenade staterna skulle baseras på guld eller silver. Exempelvis var en U.S. dollar detsamma som 24,75 gram guld. Med andra ord, de mynten som användes som valuta representerade ganska lätt det guldet (eller silvret) som för närvarande var avsatt i banken.

Men denne guldmyntfot varade inte för evigt. Inom loppet av 1900-talet fanns det åtskilda väsentliga händelser som i sista stund ledde till att guld åkte ut ur det monetära systemet. År 1913 blev The Federal Reserve skapat och började med att utsända den nutida versionen av våra papperspengar som garanterade att sedlarna kunde bli inlösta i guld om det krävdes. Gold Reserve Act år 1934 gav den amerikanska regeringen egendomsrätt till alla guldmynt i cirkulation och satte stopp för genomförandet av nya guldmynt. Kort och gott började denne förordning etableringen av idén om att guld, eller guldmynt, inte längre var nödvändiga till användning som pengar. De förenade staterna lämnade guldmyntfoten år 1971, då amerikansk valuta upphörde med att vara guldbaserad.

Vikten av guld i den moderna ekonomin

På grund av det faktum att guld inte längre är basis för den amerikanska dollarn (eller andra världsomspännande valutor för den sakens skull), varför är guld fortfarande så viktigt idag?

Det enkla svaret är att medan guld inte längre är i förgrunden under vardagliga transaktioner är det fortfarande viktigt i den globala ekonomin. För att bevisa giltigheten av denne synpunkt behöver man bara se så långt som till papperna för reservfondsbalansen i centrala banker och andra finansiella organisationer såsom International Monetary Fund. För närvarande är dessa organisationer ansvariga för att besitta nära nog en femtedel av världens mängd guld som är utgrävt.

Därutöver har åtskilda centralbanker fokuserat sina ansträngningar på att föröka deras nuvarande guldreserver.

Guld upprätthåller välstånd

Orsaken till att guld är så betydelsefullt i den moderna ekonomin har att göra med det faktum att guld framgångsrikt har upprätthållit välstånd genom tusentals generationer. Detsamma kan emellertid inte sägas om pappersdominerande valutor. Överväg följande exempel för att sätta saker och ting i perspektiv (samtidigt kan du också tänka över följande: alla pappersvalutor som har skapats av våra civilisationer har ALLTID blivit reducerade till inget värde på grund av deflation som har skapats av de staterna som har utsett den valutan – stater kommer ALLTID att manipulera värden av pappersvaluta som oundvikligen kommer att leda till destruktion av valutan).

Guld, sedlar och inflation

Under det tidiga 1970-talet var en ounce av guld detsamma som 35 dollar. Låt oss säga att du vid den här tidpunkten har ett val mellan antingen att besitta ett ounce guld eller kanske helt enkelt att behålla de 35 dollarna. Bägge delar kommer att kunna köpa dig samma sak, såsom exempelvis ett sprillans nytt set med jackor. Om du hade en ounce guld idag och växlade detta till dagens pris kommer det fortfarande att vara mer än nog för att köpa ett sprillans nytt set med jackor.

Detsamma kan emellertid inte sägas om de 35 dollarna. Kort och gott kommer du att ha tappat en väsentlig mängd av ditt välstånd om du beslutar dig för att behålla de 35 dollarna, och du kommer att ha bevarat den om du beslutade dig för att hålla fast vid den ene ounce guld, då värdet av guld har stigit medan värdet av en dollar har urholkats av inflationen.

Guld, som en mur mot en fallande amerikansk dollar och stigande inflation

Idén om att guld bevarar välstånd är ännu mer viktig i ett ekonomiskt sammanhang där investerare ställs inför en fallande amerikansk dollar och en stigande inflation (på grund av stigande råvarupriser) Historiskt har guld varit känt som en mur mot bägge dessa scenarion. Med stigande inflation värdesätts guld vanligtvis. När investerare märker att deras pengar minskar i värde kommer de att börja med att sätta sina investeringar i en hård aktiv som traditionellt har upprätthållit sitt värde. 1970-talet representerar ett grundläggande exempel på stigning av guldpriset mitt i en stigande inflation.

Skälet till att guld drar fördel av en fallande amerikansk dollar är efter guld prissätts i amerikanska dollar globalt. Det finns två anledningar till detta förhållande. För det första kan investerare som eftersöker att köpa guld (likaså centralbanker) sälja sina amerikanska dollar för att genomföra denne transaktion. Detta tvingar i slutändan dollarn längre ner i takt med att globala investerare eftersöker att vända sig bort från dollarn.

Det andra skälet har att göra med det faktum att en fortfarande försvagad dollar gör guld billigare för investerare som besitter andra valutor. Detta resulterar i större efterfrågan från investerare som har valutor som har stigit relativt i förhållande till den amerikanska dollarn.

Guld som en säker hamn

Oavsett om det är spänningar i Mellanöstern, Afrika eller på annan plats blir det mer och mer klart att politisk och ekonomisk osäkerhet är en annan verklighet i vår moderna, ekonomiska miljö. På grund av detta riktar investerare vanligtvis blicken mot guld som är en säker hamn i tider med politisk och ekonomisk osäkerhet. Varför sker detta?

Jo, historien är fylld med imperier som går under, politiska kuppar och sammanbrott av valutor. Under sådana tider ville investerare, som hållit sig till guld på ett framgångsrikt sätt, skydda sitt välstånd och i vissa fall även använda guld för att fly från tumulten. Härav följer att, närhelst det finns nya händelser som antyder på en form av osäkerhet, investerare ofta köper guld som en säker hamn.

Guld som en skiftande investering

Kort och gott av alla de ovannämnda angivna skälen till att äga guld är att guld är en omskiftande investering. Oavsett om du är bekymrad över inflation, en fallande amerikansk dollar eller för att beskydda ditt välstånd är det klart att guld historiskt har tjänat som en investering som kan lägga till en skiftande komponent till din portfölj. När allt kommer till kritan så är guld inte knutet till aktier, obligationer och fast egendom om du bara fokuserar på omskiftning.

En av de väsentliga skillnaderna mellan att investera i guld för åtskilda hundra år sedan och att investera i guld idag är att det finns många flera valmöjligheter för att få ta del av de inre kvaliteterna som guld för fram. Idag kan investerare investera i guld genom att köpa:

Gold Futures

Gold Coins

Gold Companies

Gold ETFs

Gold Mutual Funds

Gold Bullion

Konklusion

Det finns en fördel med varje investering. Om du är mer inställd på att fasthålla det fysiska guldet så kommer köp av aktier i guldgruvabolag inte att vara svaret. Istället kommer du här att kunna önska att överväga att investera i guldmynt, guldklimpar eller smycken. Om ditt primära intresse är att använda skivstångsprincipen för att dra nytta av stigande guldpriser kommer framtidens marknad att kunna vara ditt svar.