Den 1 september 2018 infördes ett nytt begrepp, högkostnadskredit i Sverige. En högkostnadskredit är en kredit eller lån med en effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30%. I dagsläget innebär det en effektiv ränta på minst 30%.

Högkostnadkrediter omfattar idag i princip alla smslån (även kallat snabblån) samt kontokrediter. Dessa lånetyper är i nästan alla fall mindre lån med kortare löptider och då med effektiva räntor över 30%.

Högkostnadskrediter har sedan länge ett dåligt rykte och i många fall ett välförtjänt sådant. Historiskt sett är det just sms- och snabblånen som har varit en bidragande faktor till skuldsättning. Med skyhöga effektiva räntor, otydliga lånevillkor och oseriösa långivare är det många som helst hade sett att denna låneform förbjöds helt i Sverige.

Vill du läsa mer om smslån, hur dessa fungerar och vad de kan användas till kan du besöka Lånium.com. Dem har stor kunskap om vilka som är de bästa sms lånen och vad man skall tänka på innan man eventuellt ansöker om ett smslån.

Men, har då högkostnadskrediter en plats på lånemarknaden? Och finns det ett verkligt behov för dessa dyra låneformer? Det är det vi skall försöka besvara idag.

Smslån och kreditkonton bör inte användas för konsumtion

I dagsläget klassas smslån, kreditkonton och privatlån som konsumtionslån. Det innebär att dessa lån inte kräver någon säkerhet och det är upp till låntagaren själv vad denne använder pengarna till. Att kalla snabblån eller kreditkonton för den delen för konsumtionslån är missvisande.

Eftersom dessa lånetyper klassas som högkostnadskrediter bör dem aldrig, under några som helst omständigheter användas för konsumtion. En högkostnadskredit bör endast användas då det inte finns några andra alternativ och man med säkerhet vet med sig att man kan sköta återbetalningen av lånet.

Säg att exempelvis din bil går sönder och du ha måste ha den för att ta dig till och från jobbet. Det första man bör göra då är att kolla över vilka alternativ som finns innan man eventuellt ansöker om ett smslån eller kontokredit.

  1. Har du råd att laga bilen?
  2. Kan du låna en bil av närstående?
  3. Är buss eller tåg ett alternativ?
  4. Kan någon närstående låna ut pengar till dig?

Dessa är alla eventuella lösningar då bilen går sönder och det verkligen krisar. Om någon av dessa lösningar inte är ett alternativ kan man börja kolla på att eventuellt ansöka om en högkostnadskredit.

Högkostnadskrediter har en plats då de används ansvarsfullt

En högkostnadskredit likt ett smslån vill vi påstå har en plats på den svenska lånemarknaden då dem används på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Exemplet med bilen är en situation då en högkostnadskredit med fördel kan användas då det sker under ansvarsfulla förhållanden.

Utan högkostnadskrediter finns det inga snabba lösningar kvar då en ekonomiskt akut situation uppstår.

Det största problemet med högkostnadskrediter idag är att många långivare tyvärr riktar in sin marknadsföring på riskgrupperna som löper större risk för att hamna i ekonomiska svårigheter till följd av ett lån. Detta kan vara personer med betalningsanmärkningar eller som har en låg årsinkomst.

Genom att erbjuda räntefria månader, “gratis lån” och låga grundkrav lockas riskgrupperna till att ta ett lån även om dem inte har rätt förutsättningar för det.

Om marknadsföringen kontrolleras hårdare av regeringen och nya lagar införs skulle detta eventuellt kunna dra ned på antal skuldsättningar som kan kopplas till högkostnadskrediter.

Sms lånen blir allt mer trygga

Hade man ansökt om ett smslån för 7 år sedan hade det kunnat sluta hur som helst. Lånemarknaden förändras varje år och i det stora hela till det bättre. Långivarna i Sverige idag står under Finansinspektionens tillsyn och måste följa ett stort antal lagar och regler. Så sent som i september 2018 infördes bland annat ett räntetak på den nominella räntan för högkostnadskrediter.

Lånevillkoren har också blivit bättre under åren och i det stora hela har långivarna en hög transparens gentemot sina kunder. Detta gäller för såväl lånekostnader som lånevillkor. Ett smslån 2019 är inte längre lån som man får genom att skicka in ett sms till en opålitlig och oerfaren långivare.

De långivare som idag erbjuder högkostnadskrediter som snabblån och kontokrediter är finansiella kreditinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen och som alltid följer god sed vid kreditgivning.

Med det sagt så skall man alltid vara vaksam och försiktig när man ansöker om ett lån. Se till att jämföra olika långivare och granska långivarnas lånevillkor innan du tar ett beslut. Du vill aldrig kasta dig in i ett låntagande, oavsett om det gäller en högkostnadskredit eller banklån.