Livet är oförutsägbart och vi vet aldrig vad som kommer att hända. Vi kan plötsligt drabbas av en sjukdom som gör att vi inte kan ta hand som oss själva. Det kan ske omfattande förändringar i världsekonomin som påverkar oss i Sverige så till den grad att företag behöver avskeda personal. Tyvärr kan detta drabba oss alla. Vi kan helt enkelt förlora jobbet.

När vi förlorar något förbinder vi det ofta med sorg och det kan exempelvis vara tungt att mista sitt jobb. Oavsett om det är något som har varit väntat eller ej. Det påverkar oss och hela vår vardag. Våra liv och livsval görs många gånger med vårt arbetsliv i tankarna. Vi arbetar och spenderar mycket av vår vakna tid på vår arbetsplats. Vilket också gör att våra arbetskollegor blir personer som vi tillbringar mycket tid tillsammans med under dagen.

Vad händer när vi förlorar jobbet?

När vi börjar på ett jobb får vi snabbt en rutin som vi lever efter. Har man ett arbete där man börjar tidigt på morgonen går man och lägger sig tidigt på kvällen. Arbetslivet och fritiden hänger ihop och den ena parten kan närmast inte existera utan den andra. Arbetar vi mindre får vi mer fritid och arbetar vi mer får vi mindre fritid. Allt hänger helt enkelt ihop på ett eller annat sätt.

Tyvärr kan plötsligt allt förändras. Vår vardag så som vi har skapat den utifrån våra intressen, fritidsaktiviteter och inte minst vårt arbete kan oväntat försvinna om vi förlorar jobbet. Detta kan skapa en negativ känsla som kan vara svårt att hantera helt och hållet själv. Det kan vara bra att be om hjälp när man behöver det. Det finns inget som säger att ett problem löses bättre bara för att man löser det alldeles själv.

Få ersättning som du har rätt till av arbetsförmedlingen

Det svenska samhället bygger på att vi har en välfärd som fungerar som ett skyddsnät. Vi kan få hjälp när vi som allra mest behöver det. Exempelvis när vi blir sjuka, gamla, arbetslösa eller när något helt annat som uppstår i livet, som gör att vi behöver hjälp och stöd.

När vi blir sjuka går vi till doktorn och när vi förlorar jobbet ska vi vända oss till arbetsförmedlingen. Om du har arbetat mer än 6 månader det senaste år och om man befinner dig i Sverige – kan man ha rätt att få stöd från arbetsförmedlingen. Den hjälp som finns att få kan exempelvis vara ersättning i form av a-kassa eller aktivitetsstöd för att bara nämna några. För att ta emot stöd exempelvis ersättning från arbetsförmedlingen ska man söka om det.

När man gör sin ansökan blir man registrerad som arbetssökande och då ska man söka arbete via exempelvis platsbanken. I den period som du är arbetssökande men ännu inte funnit ett nytt arbete – kan du ha rätt till ersättning, om du uppfyller gällande krav. Förr i tiden registrerade man sig på arbetsförmedlingen genom att besöka det kontor man var knuten till, idag görs registreringen online via internet – smidigt och lätt.