Vad är en ETF?

ETF är en förkortning för “Exchange Traded Fund”, men i Sverige använder vi ibland benämningen ”Börshandlad fond”. Definitionen av detta är en fond som likt ordinära aktier handlas direkt på börsen. Det är vanligast att en ETF går efter en underliggande tillgång, och det kan då handla om ett visst myntslag, en råvara eller kanske till och med ett index.

Hur dyrt är det då egentligen att handla ETF:er, vad menar man med benämningarna ”Bull” eller ”Bear” och finns det några nackdelar av att dyka in i handel med ETF:er? Detta och mer ska vi gå igenom nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=kqr-h-pmky4

Bra att veta om ETF:er

Om man är insatt i ordinära fonder så är man säkerligen väl medveten om hur de enbart kan handlas en gång varje dag, men så är inte fallet för ETF:er. Dessa kan man nämligen handla med ett flertal gånger varje dag, och med ytterligare positiva aspekter såsom hur lite det kostar jämfört med aktiefonder eller aktivt förvaltade fonder kanske ETF:er är värda att satsa på för en.

Gällande benämningarna ”Bull” och ”Bear” är det enklast att enbart vara medveten om att investera i ETF:er som beskrivs med ”Bull” när man är under intrycket att tillgången snart kommer att stiga i värde. Vid ”Bear” ska man först investera om man är under intrycket att tillgången inom kort kommer att sjunka i värde.

Kostnad och punkter att se upp för

Hur billigt eller dyrt det är att handla med ETF:er kan naturligtvis variera, men någonting som är bra att ha i åtanke är just att man betalar courtage – vilket man med största sannolikhet känner igen om man är väl insatt i aktiehandel. Utöver själva kostnaden för ETF:en får man inte heller glömma att en administrativ avgift kommer att tas en gång varje år. Denne avgift kommer att vara uppdelad under det aktuella året och varje dag räknas av från kursen med en liten del.

Fördelar och nackdelar med ETF

Innan man dyker ner i någonting helt nytt och främmande får man inte glömma att se över de positiva och negativa aspekterna för att själv kunna ta ett beslut kring huruvida det är rätt val för en själv. Gällande just ETF:er kan man njuta av att de ordinära fonderna har en större förvaltningsavgift än den som man kommer att stöta på om man satsar på ETF:er. Om man drar nytta av ETF:er kan man även ta hjälp av sofistikerade strategier tillsammans med portföljer som har sitt fokus mot diverse marknader.

Samtidigt bör man dock ha i åtanke att stora fördelar även kommer med vissa nackdelar. Pengarna kommer exempelvis inte att gå förlorade om fondbolaget skulle gå i konkurs, men ifall emittenten av ett certifikat olyckligtvis nog skulle gå i konkurs så kan detta resultera i att lite av pengarna (eller tyvärr ibland alla pengarna) går förlorade. Det är därför upp till en själv att väga fördelarna mot nackdelarna och därefter ta ett beslut baserat på detta.