Det finns många enkla sätt att öka lönsamheten och produktiviteten på ett kontor. Det kan vara allt från att man väljer ett billigare märke eller att man beställer fler varor från samma företag för att få ner fraktkostnader. Men det kan också vara så enkelt att man bara beställer rätt tonerkassett till sin laserskrivare. Läs vidare i artikeln så ska vi förklara mer.

Olika kapaciteter på tonerkassetter

De flesta tonerkassetter finns med minst två olika kapaciteter, ibland till och med tre. Kapaciteten står för hur mycket tonerpulver som finns i kassetten men även hur många sidor du kan skriva ut med just den tonern. Den vanligaste brukar vara att man väljer en med standard kapacitet och dessa kan ha ett tillägg som t.ex. S eller A men oftast har de inget. De med hög kapacitet brukar ha benämningen XL/H/L/X allt beror på vilket märke man använder. För att visa med ett exempel så brukar HP tonerkassetter ha tillägget X på deras hög kapacitets toners och A på de med standard kapacitet. Det finns även de med extra hög kapacitet och de kan ha benämningen XXL/Y men de är dock inte så vanliga.  

Vilka är fördelarna med en hög kapacitets toner

Det finns en hel del fördelar med att använda sig av toners med hög kapacitet, vilket kommer att betyda att du kommer öka din produktivitet men även att dina kostnader för utskrifter kommer att minska. Den första fördelen är att du kan skriva ut fler sidor innan tonern tar slut då de är fyllda med mer tonerpulver och du behöver inte lägga lika mycket tid på att byta toner. Den andra fördelen är att kostnaderna per utskriven sida blir lägre och dina utskriftskostnader kommer att sjunka. Produktiviteten ökar du igenom att du slipper byta och beställa toner lika ofta, kostnaden minskar igenom att du skriver ut fler sidor för en lägre kostnad per utskrift.

Exempel för att visa hur du kan bli lönsammare:

Exempel A (Standard kapacitet). Du skriver ut ca 10000 sidor per år och använder enbart standard tonerkassetter. Den kan skriva ut 1600 sidor per kassett och kostar 675kr.

10000sidor/1600sidor= 6,25 ≈ 7 tonerkassetter per år.

Kostnaden blir då 7*675kr=4725kr per år.

Exempel B (Hög kapacitet). Du skriver ut ca 10000 sidor per år och använder enbart hög kapacitets tonerkassetter. Den kan skriva ut 3500 sidor per kassett och kostar 955kr.

10000sidor/3500sidor=2,857 ≈ 3 tonerkassetter per år.

Kostnaden per år blir då 3*955kr=2865kr per år.

Med exempel A så behöver du använda 7st toners per år och i exempel B endast 3st. Med exempel B så slipper du byta hela 4 gånger och kan använda den tiden på annat. Du sparar även in en hel del per år i utskriftskostnader om du väljer att följa exempel B. Du kan spara in hela 1860kr. Att börja använda hög kapacitets toners är ett väldigt enkelt sätt att minska på kostnaderna och öka produktiviteten. Även om man inte använder skrivaren så ofta så kan man ändå använda hög kapacitets toners. Eftersom de innehåller tonerpulver så torkar de inte till skillnad från bläckpatroner som använder bläck, så du kan ha flera tonerkassetter på lager utan problem.

Vi har använt HP 30A och HP 30X som modell för dessa två exempel och priset har vi fått från 123ink.se.