Vilka konsekvenser har den globala inflationen för dig?

Något som alltid kommer behövas är bostäder. Det bostadsmarknaden i Sverige saknar idag är framförallt god tillgång på hyresrätter för låginkomsttagare samt studentlägenheter. Men detta skulle kanske kunna förändras med de så kallade hybridhus som dyker upp allt mer. Det är inte helt lätta att förklara vad det innebär när ett hus är av typen hybrid eftersom detta kan innefatta så mycket. Allt från stil på byggnaden, till smarta och funktionella lösningar både vad gäller byggnadsmaterial och utformning av planlösningen.

Vad Är ett hybridhus?

Precis som många andra nya begrepp råder det lite delade meningar om vad som kännetecknar ett hybridhus. Vi ska i huvudsak titta på tre definitioner, två tar upp tillvägagångssätt för konstruktion och det tredje har mer fokus på funktionalitet. Då de olika sätten för konstruktion inte har något eget namn kommer vi här att kalla dem för ”hybridhus i trämaterial” respektive ”hybridhus av kombinerade material”.

Hybridhus i trämaterial

Detta verkar vara den mest efterfrågade varianten i USA. Det som främst kännetecknar denna typ av hybridhus är användandet av främst trä som byggmaterial. Framförallt i stommen till huset, och med hybrid menar man här att olika typer av stommar används i konstruktionen. Huvuddelarna av huset byggs av timmer från robusta träslag medan garage och andra mindre rum byggs av andra sorters timmer. Detta kan sänka kostnaderna för ett nybyggt hus.

Hybridhus av kombinerat material

Den här varianten använder trä som huvudmaterial men i kombination med andra material som betong och stål. Det skall dock påpekas att det inte är något nytt att kombinera olika sorters material när byggnader konstrueras. Det som kan betraktas som nytt är den ökade graden av medvetenhet om hur olika material påverkar klimatet samt inomhusmiljön.

Funktionella hybridhus

Hem som anpassar sig efter behovet hos den som bor i lägenheten eller huset. Byggnader där man med lätthet kan förändra planlösningen och ta bort väggar, förändra och dela upp rum samt återgå till standard planlösningen när man flyttar. Både praktiskt och finurligt om familjen plötsligt växer, också smidigt för att lätt skifta mellan lägenhet och kontorsutrymme.

Utveckling av en annan trend?

Ser vi då en ny trend växa fram, där trä tar över som byggnadsmaterial mer och mer. Trä framhävs just nu som ett av de mest miljövänliga materialen i kontrast till exempelvis betong. Det ligger även i tiden att tänka mer på klimatet i allt annat man tar för sig också, återbruk av prylar exempelvis vilket gör det värt att investera mer i hybrid byggnader. Att handla kläder på secondhand och med hjälp av tekniken göra våra hem smartare. Bland annat hybriditalo.fi ger tips på hur man kan anpassa sitt hem att bli mer klimatsmart.

Sammanfattning

Bostadsrätter är som sagt något vi alltid behöver mer av och det är bra att vi ständigt utvecklar nya metoder för att bygga samt finner bättre sätt att återvända beprövade metoder. De så kallade hybrid husen verkar som sagt vara den nya trenden på bostadsmarknaden.