Under de senaste åren har ett populärt samtal bland allmänheten handlat om att trycka mer pengar. Men vilken effekt har det nu när bankerna gör det och vilka är orsakerna till det?

I USA använde riksbanken en stor del av pengarna för att köpa värdepapper. Det är ett koncept som är allmänt känt som kvantitativ lättnad.

Vad är kvantitativ lättnad?

Kort sagt så är kvantitativa lättnad en penningpolitik där man printar pengar, dvs ökar penningmängden i ett land. Följaktligen så sänks landets räntorna. Landets invånare uppmuntras då låna mer pengar för att hålla igång det ekonomiska maskineriet. USA använde en del av pengarna man tryckte för att ge familjer med lägre inkomster stimulanscheckar. Tanken var att familjer skulle ta sina checkar och gå ut och spendera dem för att hålla igång den ekonomiska motorn. Så om man till exempel var intresserad av spel och ville spendera en del av sin stimulanscheck på exempelvis bingo bonusar (bonus bingo) så kunde man göra det. Tanken är konsumtion sätter ekonomin i rörelse.

Penning-printern & inflation

En sak som inte har klargjorts ordentligt är hur länge ”penning-printern” ska fortsätta och hur kommer detta påverka inflationen. För dem som inte är 100 % säkra på vad inflationen är, så betyder prishöjning under en given period, dvs pengar tappar sitt värde. Den förväntade årliga inflationen i USA är 2%.

När inflationen hålls låg och är stabil så den ekonomiska situationen hanterbar. Detta är betraktat som en hälsosam ökning där befolkningen kan förbereda sig, och företag kan sätta sina priser på varor och tjänster därefter. Svajar inflationen blir det betydligt lurigare för företag att sätta konkreta priser, och familjer och privatpersoner måste spendera mer pengar.

President Joe Biden, USAs riksbanks ordförande Jerome Powell och Amerikas finansminister Janet Yellen har upprepat att potentiella inflationsökningar är övergående och inget man behöver oroa sig för. Penningtryckpressen har dock gått het ett tag nu och effekterna av detta börjar att visa sig.

Efter mätningar av konsumentprisindex (KPI) från oktober 2020 till oktober 2021 så kan man se att den nuvarande inflationen har klättrat en hel del och ligger på svindlande 6,2 %. I nya mätningar så sent som för några dagar sedan så har den ökat ytterligare och ligger nu på 7%. Detta är oroande av många skäl eftersom det ekonomiska läget i USA påverkar hela världsmarknaden. Detta är också den högsta inflationstakten som USA har haft på mer än de senaste fyra decennierna.

Hur skyddar man sig mot inflation?

Man kan göra en del saker för att förbereda sig på inflation. Det vanligaste är att köpa guld. Guld och andra ädla metaller fungerar ofta bra som ett skydd mot inflation. Guld anses vara en andra valuta i många länder eftersom det kan fungera som en livbåt när den inhemska valutan tappar sitt värde. Vi kan redan se hur detta har implementerats när vi tittar på den turkiska liran, som har tappat 50+ % av sitt värde mot dollarn.

En annan sak du kan göra för att skydda dig mot inflationen är att investera pengarna på aktiemarknaden. Prova något med låg volatilitet, som S&P 500. Indexfonden med 500 börsnoterade storbolag har gått upp 23,64% i år.

Slutord

Det verkar som att inflationen tillslut har börjat krypa sig på. Hur detta påverkar Sverige är svårt att säga i nuläget, men problem på den amerikanska marknaden brukar ofta sprida sig. Det bästa man kan göra i nuläget är att hänga med nyhetsflödet så man kan vidta åtgärder vid behov.