Danska Northguard skyddar svenskarna online

I Sverige växer befolkningens närvaro på internet allt mer. Fler och fler tjänster från företag och myndigheter digitaliseras och flyttas därigenom ut på internet. Eftersom digitaliseringen och hanteringen av personuppgifter på internet ställer högre krav på säkerheten online växer IT-branschen. Kunderna ställer allt större krav på funktioner och säkerheten -något som fått danska Northguard in på den svenska marknaden.

Företaget bakom

It-företaget Northguard fokuserar på säkerhetsprogram till datorer, närmare bestämt antivirusprogram. Deras fokusområde är både privatpersoner och företag, större som mindre. Företaget är etablerat i den danska staden Odense, som ligger mitt i Danmark. Produkter och kompetent personal, med många års erfarenhet, har varit bidragande faktorer som fått företaget att växa sig stort inom Danmark och nu har de även haft framgångar i Sverige. Något som har bidragit till att öka konkurrensen på marknaden generellt sett.

Vad är det då som lockar svenska till att köpa IT-program från ett danskt it-företag som inriktar sig på att utveckla antivirusprogram åt privata hushåll och företag? Förklaringarna kan vara många, men det finns mer eller mindre troliga förklaringar.

Speciella produkter lockar

IT är ett brett begrepp och även om man avgränsar IT-branschen till att innefatta antivirusprogram, är det svårt att vara expert på allt. Det gör att många företag väljer att fokusera sin kompetens inom ett område, exempelvis säkerhetsprogram till e-postklienter eller liknande. Det ger givetvis väldigt säkra antivirusprogram, men som bara skyddar enstaka delar av din dator. Det betyder att man kan behöva investera i flera stycken olika antivirusprogram för att få ett heltäckande skydd i datorn, något som kan blir väldigt kostsamt i längden. Men Northguard har gjort på ett annat sätt.

I själva verket sägs det viktigaste vara att ha ett antivirusprogram som ger ett heltäckande skydd när du surfar. Ett heltäckande skydd betyder att programmet skyddar dig i din e-postklient när du skriver mejl, i din webbläsare när du surfar och i många andra hänseenden. Om det har varit svårt att hitta ett program som erbjuder användaren den typen av funktioner, kan nyetableringen av det danska företaget Northguard vara intressant.

Den svenska marknaden

Det finns uppenbarligen utrymme på den svenska marknaden för en ny aktör, vilket kan ha många orsaker. Det kan bland annat handla om att den typen av produkter inte redan erbjuds eller exempelvis att priset är attraktivare för kunderna. Den linje Northguard har valt att ta, är av allt att döma en strategi som tilltalar kunderna i Sverige. 

Kultur och språk är givetvis viktiga faktorer som företag måste ta hänsyn till när de etablerar sig på nya marknaden. Det är naturligtvis viktigt att först och främst göra en marknadsundersökning för att undersöka om ens produkt överhuvudtaget har någon potential. Att undersöka den marknad, som man vill in på, är självfallet inget man kan göra undantag med i Sveriges fall heller, och där har Northguard lyckats bra.

Kännedomen bland personalen i företaget är sannolikt en bidragande faktor till att man kan skapa attraktiva produkter som ligger i tiden, vilket gör en lansering i rättan tid till en självklarhet. Något som förmodligen har varit fallet med det danska företaget Northguards etablering på den svenska marknaden, även om den bakomliggande faktorn givetvis i själva verket kan vara en helt annan i verkligheten.