Blockchain-teknologi är i huvudsak bundet till Bitcoin och andra kryptovalutor, men det är faktiskt bara toppen av isberget. Vissa folk menar att Blockchain kommer att tillslut kunna revolutionera ett antal viktiga industrier, från hälsovård till politiskt liv och det sättet som vi tänker och handlar på.

Oavsett om du bara vill investera i Bitcoin, förhandla om något Ethereum eller bara är nyfiken på vad sjutton Blockchain är så har du kommit till rätt ställe.

Blockchain är inte bara till Bitcoin

Även om Blockchain-teknologi inte är okomplicerat när du går på djupet så är den basala idén inte så ogenomskådlig. Det är funktionsmässigt en databas som har fått giltighet av en bredare gemenskap, snarare än en central auktoritet. Det är en samling av registreringar som har fått en stor mängd människor att ge tummen upp, snarare än att bero på en enkel enhet såsom en centralbank eller regering, som mest sannolikt husar data på en särskild server.

Varje ”block” representerar ett antal transaktionsregistreringar och ”chain” komponenten som kopplar dem alla samman med en hashfunktion. Efterhand som registreringarna blir skapade blir de bekräftade av ett fördelat nätverk av datorer och slås samman med den tidigare införseln i kedjan och skapar därmed en ”chain” av ”blocks”, eller en Blockchain.

Hela Blockchain bibehålls på detta stora nätverk av datorer, vilket betyder att ingen privatperson har kontroll över dess historik. Det är en viktig komponent, då den intygar allt som har skett i den föregående kedjan, och det betyder att ingen kan gå tillbaka och ändra sakerna. Blockchain hör till en offentlig huvudbok som det inte enkelt kan rättas i och ger den ett inbyggt skyddsskikt som inte är möjligt med en standardiserad informationsbas. Medan vi traditionellt har behövt dessa centraliserade auktoriteter för att kunna lita på varandra och uppfylla kontraktskrav gör Blockchain det möjligt för våra kamrater att garantera detta på ett automatiskt och säkert sätt.

Detta är Blockchains förnyelse, och det är därför som du kommer att kunna höra den användas som referering till andra saker än Bitcoin och kryptovaluta. Även om den i allmänhet inte används till detta ännu kunde Blockchain användas för att bevara en rad information. En organisation vid namn Follow My Vote försöker att använda den till ett elektroniskt omröstningssystem som är mer säkert än moderna versioner och vårdgivare kommer en vacker dag att kunna använda den för att behandla patientdokument.

Det finns också en rad likhetspunkter mellan Blockchain-teknologin och det sättet som de nyaste antivirusprogrammen såsom exempelvis BullGuard fungerar genom att distribuera säkerhetsuppdateringar över ett brett nätverk anslutna till datorer världen över.

Var kommer Blockchain ifrån?

Även om Blockchain-teknologin bara har använts effektivt under de sista årtiondena kan dess rötter spåras mycket längre tillbaka. Ett brev från 1976 i New Directions i Cryptography diskuterade idén om en gemensam publicerad huvudbok, vilket faktiskt är vad Blockchain fungerar som. Detta byggdes det sedan vidare på under 1990-talet med en skrift med titeln ”How to Time-Stamp a Digital Document”. Det skulle ta ytterligare några få tiotals år och en kombination av kraftfulla moderna datorer med intelligent implementering med en kryptovaluta för att göra dessa idéer genomförbara.

För att ge blocks giltighet på samma sätt som en traditionell privat huvudbok använder Blockchain komplicerade beräkningar. Detta kräver på den andra sidan kraftfulla datorer som är kostbara att besitta, underhålla och bevara kontroll med. Detta är en del av grunden till att Bitcoin fungerande som en utmärkt utgångspunkt för införandet av Blockchain-tekniken eftersom det skulle belöna dem som deltog i processen med något som hade ekonomiskt värde.

Bitcoin hade sin början år 2009, och förde samman den klassiska idén om den gemensamt publicerade huvudboken och en Blockchain med en total, digital valuta som inte kontrollerades av någon enstaka person eller organisation. Utvecklad av den fortfarande effektiva anonyma ”Satoshi Nakamoto” möjliggjorde kryptovalutan en metod för att utföra transaktioner samtidigt som de skyddades mot störningar vid användning av Blockchain.