Som investerare är man ständigt på jakt efter sektorer som uppvisar stor tillväxt och kan erbjuda en större riskjusterad avkastning än marknaden i stort. Det har lett till att sektorer såsom bioteknik, läkemedelsföretag och olika former av ny teknik har blivit mycket populära att ta med i portföljen både bland småsparare och större investerare. Det räcker med att titta på Swedbanks fond för ny teknik för att inse att teknikföretag har varit riktigt heta i många år.

Fonder som ny teknik kan vara en bra lösning för den som vill investera i tekniksektorn men dessa specialfonder har ofta relativt höga avgifter vilket kan göra dem mindre attraktiva för den som är villig att investera lite större summor över längre tid.

Inte en bransch

För den som vill bygga upp en egen portfölj av teknikaktier är det viktigt att förstå att tekniksektorn egentligen inte går att klassificera som en enskild bransch. Under teknik kan man hitta företag inom så pass skilda branscher som robotteknik, mjukvaruutveckling, självkörande fordon och streamingtjänster. Det säger sig självt att inte alla dessa företag kommer reagera på samma sätt i olika konjunkturer och marknadslägen. Till exempel kan ett väl etablerat företag såsom Universal Robots som levererar robotlösningar till den konjunkturokänsliga livsmedelsbranschen stå väl emot i en lågkonjunktur medan ett företag som utvecklar bokningssystem för hotell får det betydligt svårare.

Undvik de osäkraste korten

Begreppet ”ny teknik” gör det lätt att tänka på de allra mest innovativa och nyskapande företagen. Alla vill vara en av de första investerarna som upptäcker nästa Facebook eller Tesla. Men många av de allra minsta företagen med helt oprövade affärsidéer kommer aldrig nå hela vägen fram. Vill man bygga en balanserad portfölj som både ger en acceptabel risk och en chans till stor tillväxt kan man eliminera mycket av sin nedsida genom att investera i bolag som hunnit en bit längre i sin resa och redan etablerat en marknad för sin produkt. Det fina med många teknikbolag är att de är verksamma inom snabbt växande branscher som för endast något decennium sedan inte ens existerade. Det gör att även om man kommer in något senare i företagets resa så är potentialen för tillväxt stor i många år framöver.

Lönsamhet?

En sak som får många värdeinvesterare att dra öronen åt sig när det talas om många teknikföretag är att de ofta har väldigt begränsad lönsamhet. Ofta kan det dröja många år och tas in externt kapital en stor mängd gånger innan företaget ens börjar närma sig break even. Men för det flesta teknikföretag är tillväxt kung och man får inte stirra blind på detta nyckeltal. Bra exempel på detta är företag som Facebook och svenska Spotify som knappast har gjort sina investerare besvikna trots att de tog lång tid på sig att gå med vinst.

Sammanfattningsvis

Att välja ut en balanserad portfölj av teknikbolag är inte det lättaste och för många mindre investerare är det kanske bättre att låta en fond göra jobbet. Annars får man göra sig beredd på att läsa på en hel del innan man trycker på ”köp”-knappen.