Företagslån utan UC: den nya trenden

Den största tillväxten inom den svenska ekonomin sker bland småföretagen och kikar man internationellt ser bilden ut på ett liknande vis i de flesta mogna ekonomier. Men samtidigt som småbolagssektorn står för en stor del av tillväxten så möter många av dessa företag stora utmaningar.

När det handlar om att skära på kostader för att överhuvudtaget kunna driva sitt företag är det viktigt att man hittar billiga och kostnadseffektiva lösningar som kan minska den mängd kapital man behöver ta in för att kunna starta och driva sitt företag. När det gäller val av kontorslokaler och utrustande av dessa är det dock viktigt att inte bara leta efter det billigaste alternativet utan också tänka långsiktigt och hållbart.

Många moderna lösningar för kontorsutrustning kan nämligen både vara miljövänliga och kostnadseffektivare vilket gör att man på sikt kan hämta hem investeringen. Dessutom framtidssäkrar det i många fall verksamheten då framtida miljölagstiftningar kommer ställa allt större krav på bolag. Till sist skapar man goodwill både bland kunder och samarbetspartner genom att ligga i framkanten med att göra sin verksamhet hållbar.

Börja med små steg

Det finns en rad av förbättringar och moderniseringar som alla typer av nystartade kontorsverksamheter bör överväga att implementera redan från början. En grundläggande del är investering i molnbaserade IT-lösningar. Dessa kan till och med sänka behovet av investeringar i dyr hårdvara såsom servers och hjälper dessutom till med att reducera behovet utskrifter och förvaring av dokument som alla kan förvaras säker i molnet.

När det gäller kontorsmiljön är det viktigt att man har ett helhetsperspektiv. Det går genom att investera i lösningar såsom smarta klimatanläggningar, moderna vattensnåla badkarsblandare till omklädningsrummen och fönster med inbyggd ventilation kan man sänka kostnader för el, värme och vatten vilket på sikt sparar pengar och förbättrar verksamhetens kassaflöde. Det finns även ytterligare orsaker till att redan från början investera i en riktigt bra kontorsmiljö då detta hjälper personalen hålla sig frisk och produktiv och även gör det lättare att hitta ny kompetens.

Många typer av högutbildad personal med den kompetens som Sveriges snabbast växande småföretag skriker efter placerar en hållbar verksamhet och en attraktiv arbetsmiljö högt upp på listan över prioriteter när man letar efter en ny arbetsgivare. Vet man redan från början att man kommer behöva konkurrera hårt för att knyta kompetent personal till sig är detta en starkt vägande orsak till varför man i ett så tidigt skede som möjligt bör investera i sin kontorsmiljö.

Till sist är det väl värt att leta efter en lokal som redan har mycket av det man söker efter. Speciellt i storstadsregionerna finns det gott om hyresvärdar med attraktiva, toppmoderna kontorsfastigheter som är specifikt anpassade efter småföretags behov. Har man möjlighet att hitta en liten lokal med bra läge för ens verksamhet kan man ofta förhandla fram en attraktiv hyra genom att skriva på för ett längre kontrakt. Först när man har säkerställt att man har en modern kontorslokaler med miljövänliga, hållbara lösningar och låga fasta kostnader är man utrustad för att ta sitt företag från ett litet förhoppningsbolag till en vital del av Sveriges snabbast växande företagssektor.