Ekonomer använder traditionellt bruttonationalprodukt (BNP) för mätning av ekonomisk framgång. Om BNP är stigande är ekonomin i bra skick, och nationen rör sig framåt. Om BNP faller är ekonomin präglad av svårigheter, och nationen mister fotfästet.

Men vad är bruttonationalprodukten?

Bruttonationalprodukten liknas vid det totala monetära värdet av den slutliga mängden varor och servicefördelar som har utväxlats inom en specifik landsgräns och över en fastlagd tidpunkt. För exempelvis USA betyder bruttonationalprodukt vanligtvis dollarvärdemängden av alla sålda varor och servicefördelar inom loppet av ett år. Detta innefattar försäljning från privata profit-, icke-profit och regeringssektorer. Kort sagt, om du köper en stekt kyckling för $10 stiger GDP med $10.

Det finns ett direkt och logiskt skäl till att välstånd kan mäta välbefinnande. Allt ekonomiskt värde är subjektivt – fria marknadspriser är bestämda av hur mycket bättre-befinnande individerna tror att en vara eller en servicefördel kan ge dem. Större åtgång till välstånd betyder bokstavligt talat större åtgång till saker som kan förbättra ens liv. Å andra sidan så har de som skapar välstånd på ett ärligt sätt bokstavligt talat skapat det mest värdefulla för andra i det minsta i en ekonomisk betydelse.

Därmed skulle en högre bruttonationalprodukt i en viss betydelse vara liknat vid större mänsklig framgång, då det betyder att mer värdefulla varor och servicefördelar har skapats. Skrapa dock lite djupare på ytan av definitionen och bruttonationalprodukt fångar då ibland inte in detta traditionella ekonomiska värde särskilt väl.

Hur bruttonationalprodukten skjuter förbi

Bruttonationalprodukten kan stiga efter en bilolycka eller en större översvämning. Bruttonationalprodukt kan växa snabbt under ett krig eller efter ett terroristangrepp. Om hela Stockholm bröt samman och brändes ner till grunden kommer ansträngningen med återuppbyggnad bara att få bruttonationalprodukten att stiga. Detta sker då bruttonationalprodukten är särskilt påverkad av en felaktig antagning att ett krossat fönster är detsamma som ekonomisk tillväxt (läs en del av teorin om ”det krossade fönstret”) – den grundläggande idén är att falska signaler om välstånd misstolkas när uppenbar ödeläggelse har ägt rum.

Emellertid kan bruttonationalprodukten vara tämligen vilseledande utifrån medborgarnas perspektiv som lever med vardagsverkligheter. Detta beror på att GPI (Genuine Progress Indicator) skapades år 1995 av en socialt ansvarig tankesmedja vid namn Redefining Progress. Den utvecklades som ett alternativ till det traditionella BNP mätningssystemet för en nations ekonomiska och sociala helhetshälsa.