Vad är snabblån och hur funkar det?

När man investerar sina sparpengar så vill man att risken att man förlorar sina pengar ska vara så låg som möjligt. Det är bara naturligt att vilja att det går bra och det är något de flesta ser som ett sunt mål. Med anledning av det så undviker man vissa investeringar, samtidigt så hoppar man på andra. Kryptovalutor är den senaste trenden. Men är Bitcoin och andra kryptovalutor säkra investeringar?

Det ligger i människans natur att vilja minimera riskerna samtidigt som man maximerar förtjänsten. Det är det som drivit oss till att uppfinna och röra oss framåt. De landvinningar vi gjort genom historien hade inte kunnat göras om år driv såg annorlunda ut. Det var det som fick oss att bygga mer effektiva fällor när vi jagade, det som fick oss att hålla djur i jordbruk överhuvudtaget och har fortsatt så sedan dess.

Detta gäller inte minst investeringar. De flesta av oss undviker investeringar som har en större risk än chans till ett gott utfall. Vi investerar inte i ett företag som vill sälja snöslungor i Sahara eftersom vi inte tror det kommer gå bra för det företaget. Denna försiktighet är bra i grund och botten.

Kryptovalutorna allt mer populära

På sidor som bitcoin code pågår handeln med Bitcoin och andra kryptovalutor dygnet runt. Kryptovalutor är den senaste trenden bland både stora investerare och småsparare. Det är en digital valuta som introducerades runt 2009. Bitcoin var först och är fortfarande störst.

De senaste åren har det blivit allt mer populärt att investera i kryptovalutor och under 2021 så har medierna börjat rapportera om valutorna på allvar. När fler och fler konsumenter börjar investera i något “nytt” så är det extra viktigt att det är en säker investering.

Är kryptovalutor säkra investeringar?

På frågan om Bitcoin och andra kryptovalutor är säkra investeringar så är svaret inte så tydligt som man hade hoppats på. Men innan vi ger svaret på frågan ska man vara på det klara med att inga investeringar är 100% säkra. Det finns alltid en risk att det inte ska gå som man hoppats. Men, som vi var inne på innan, så kan man vara mer eller mindre säker. Vi tenderar att vilja engagera oss i aktiviteter där risken är så låg som möjligt.

Är Bitcoin och kryptovalutor en sådan investering? Är risken på en acceptabel nivå? Svaret där är ja. De flesta som investerar i kryptovalutor anser att den är så pass låg att de med gott samvete kan investera sina pengar i det. Risken har också mycket att göra med ens eget beteende när man investerar. Om kursen har varit stabil och rört sig uppåt över tid kan man vara lite mindre aktiv i sitt investerande än om motsatsen är sann.

Det går alltså att investera med en låg risk även i valutor som rör sig upp och ner mer frekvent, om man är aktiv och agerar efter dessa upp och nedgångar. Riskfritt blir det aldrig, men det blir inte aktier eller traditionella valutor heller.